Algemene voorwaarden

Voorwaarden

-JURIDISCHE INFORMATIE-

Ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0748.956.301 De verkoper is uitsluitend eigenaar van de website en webshop: www.momkey.be. De verkoper wordt hierna omschreven als ‘Momkey by Anouk’.

-ALGEMEEN-

Onze algemene voorwaarden zijn geldig op elk product van Momkey by Anouk en van kracht tussen Momkey by Anouk en elke individuele gebruiker van de website die een bestelling plaatst via de webshop (hierna: “Koper”). Bij het bestellen van een product uit onze webshop accepteert u de Algemene voorwaarden van Momkey. Wij hebben het recht om te allen tijde onze algemene voorwaarden te wijzigen.

-PRIJS-

Alle vermelde prijzen zijn aangegeven in euro en altijd inclusief btw. Vervoers- of verzendingskosten worden apart aangerekend en zijn altijd ten koste van de koper, tenzij anders vermeld. Die prijzen kunt u raadplegen bij ‘verzending’. De op de verkoopsovereenkomst toepasselijke prijs is de prijs die van kracht is op het moment van de geregistreerde bestelling en zoals die op dat ogenblik op de Website is aangegeven. De prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief en kunnen elementen bevatten die niet bij de artikelen behoren en niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Indien er door een vergissing een verkeerde prijs bij een artikel staat, hebben wij altijd het recht om die te wijzigen. U heeft dan het recht om af te zien van de bestelling en het volledige bedrag wordt teruggestort op uw rekening.

-BETALING-

De betaling gebeurt elektronisch. Wij maken gebruik van het veilige betalingssysteem Multisafepay. U kan betalen met Bancontact, Maestro, PayPal, Visa en Ideal. De aankoop komt tot stand wanneer we een bevestiging krijgen van uw betaling, tot dan zijn de bestelde artikelen eigendom van Momkey by Anouk.

-LEVERING-

De levering gebeurt na ontvangst van betaling en via de koerierdiensten van Bpost en GLS. De leveringstermijn duurt twee tot drie werkdagen voor leveringen in België of Nederland. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen of voor verloren pakketten. De kosten van de levering kunnen verschillen. Bij aankoop van 50,00 euro rekenen we geen kosten aan voor leveringen in België. Anders wordt er een meerprijs van 4,95 euro per bestelling aangerekend bij leveringen in België, 6,95 euro bij leveringen in Nederland en 8,95 euro bij leveringen in Luxemburg. In andere Europese landen kunnen de leveringskosten verschillen van land tot land. Die prijzen staan onder ‘verzending’.

-ZICHTTERMIJN & HERROEPING-

Indien er sprake is van een consumentenkoop, heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van veertien dagen zonder opgave van reden te retourneren. Die termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van die termijn de geleverde zaken niet aan Momkey by Anouk heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van zeven dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Momkey by Anouk. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Momkey by Anouk er zorg voor dat binnen veertien werkdagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

 

Het herroepingsrecht geldt niet voor:

  • Diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen.
  • Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft. 
  • Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben. 

 

Indien de consument gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten voor retourzending voor rekening van de consument.

Momkey by Anouk heeft te allen tijde het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden om welke reden dan ook.

Wij vragen om de artikelen niet zomaar zonder track and trace op te sturen omdat we daar al eerder problemen mee hebben gehad. Zo bent u zeker dat het pakje ook goed terechtkomt. Verloren pakjes zonder track and trace-nummer zijn niet onze verantwoordelijkheid.

-PRIVACY-

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Wel geven wij uw gegevens (nl. e-mailadres en telefoonnummer) door aan de koerierdienst, zodat die u een bevestigingse-mail en/of -sms met track and trace-nummer kan doorsturen. Indien u dat niet wenst, gelieve dat bij het bestelproces te vermelden. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn/haar logingegevens en het gebruik van zijn/haar paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Momkey by Anouk heeft dus geen toegang tot uw paswoord. Momkey by Anouk respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. Momkey by Anouk maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internettechnologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn of haar computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure.

-GARANTIE-

Wettelijke garantie (enkel voor consumenten): Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat die rechten onverminderd. Algemeen: Om een beroep te doen op de garantie moet de koper het aankoopbewijs kunnen voorleggen en vooraf contact opnemen met Momkey by Anouk waarna de klant het artikel op zijn/haar kosten terug dient te bezorgen aan Momkey by Anouk. Elk gebrek dient binnen tien dagen na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van zes maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. De garantie is niet overdraagbaar.

Momkey by Anouk KLANTENDIENST

Momkey by Anouk klantendienst is bereikbaar op het nummer 0493 36 25 06 of via het e-mailadres anouk.bruyninckx@gmail.com.

Verzending

-VLOTTE LEVERING-

Bij aankopen vanaf € 75,00 voorziet Momkey gratis verzending in heel België en Nederland (niet geldig op afgeprijsde artikelen). Nadat u uw bestelling geplaatst heeft en u uw betaling afgerond heeft, verzenden wij uw artikelen maximaal twee werkdagen erna. U ontvangt daarvan meteen een verzendbevestiging. Houd ook zeker uw spambox in de gaten. 

 

Na de verzending ontvangt u een e-mail met een track and trace-code. Zo kan u uw pakket op de voet volgen. Momkey is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging. Bent u niet thuis als het pakket geleverd wordt? Dan laat de koerierdienst een bericht achter in uw brievenbus waar u het kan gaan ophalen. U kan ook altijd een ander leveradres opgeven of dat van een parcelshop. Al onze pakketten worden geleverd door de firma’s Bpost, PostNL en DPD.  

 

De kosten en levertijden verschillen van land tot land. In België betaalt u € 5,50 verzendkosten en duurt de levertijd ongeveer één à drie dagen. In Nederland betaalt u € 6,50 verzendkosten en duurt de levertijd ongeveer twee à drie dagen.

Retour

-PROBLEEMLOOS TERUGSTUREN-

Bent u niet tevreden van een kledingstuk of heeft u de verkeerde maat besteld? Mail ons dan binnen de tien kalenderdagen na ontvangst van uw bestelling via info@momkey.be. Vermeld uw ordernummer en de reden waarom u uw bestelling wil terugsturen. 

 

In uw bestelling vindt u een retourformulier dat u eenvoudig kan afdrukken. Voeg het formulier toe aan uw retourpakje en vul het adres Oude Vaartstraat 179, 2300 Turnhout in. Houd zeker uw track and trace-nummer bij, zodat u de status van uw pakket kan opvolgen. 

 

Een of meerdere artikelen retourneren kost € 5,70 (niet mogelijk bij afgeprijsde artikelen). We kunnen slechts een retouraanvraag aanmaken als u uw bestelling binnen de veertien kalenderdagen na ontvangst terugstuurt. Wij aanvaarden enkel artikelen die zich in hun originele en onbeschadigde verpakking bevinden (incl. accessoires, gebruiksaanwijzingen en facturen) en nog voorzien van hangtags. Beschadigde, gebruikte, gewassen of vuile kledingstukken kan u niet retourneren. 

 

Zodra wij uw artikelen hebben ontvangen, storten wij het betaalde bedrag onmiddellijk terug. Momkey is niet verantwoordelijk voor pakketten die onderweg verloren gaan. Wil u graag een kledingstuk omruilen? Dat is mogelijk als er voldoende voorraad in stock is. Gelieve rekening te houden met verzendkosten voor het nieuwe artikel.

Btw-nummer

BE 0748.956.301

Verkoper

Momkey by Anouk (Anouk Bruyninckx)